Biorąc pod uwagę sprzedaż ilościową, w IV kw. 2010 r. na rynek regionu EMEA dostarczono prawie 650 tys. serwerów (o 3,4 proc. więcej niż analogicznym okresie 2009 r.).
W całym 2010 roku przychody dostawców wyniosły 13,8 mld dol. (wzrost o 7,3 proc. rok do roku). Najbardziej dochodowe okazały się urządzenia klasy high end (wartość sprzedaży w tym segmencie była większa o 28,9 proc.) i ze średniej półki (20,2 proc.). Liczba dostarczonych maszyn zwiększyła się o 10,6 proc. do 2,3 mln szt.

W grupie urządzeń x86 w IV kw. ub. roku producenci tak jak w poprzednich kwartałach najwięcej zarobili na serwerach blade (627 mln dol.), ale ich udział w rynku nieznacznie spadł (z 24,2 proc. w IV kw. 2009 r. do 23 proc. w IV kw. 2010 r.). Według analityka IDC Giorgio Nebuloni, wkrótce użytkownicy maszyn blade będą podejmować decyzje co do dalszej rozbudowy rozwiązań serwerowych i 2011 r. będzie kluczowy w tej kwestii.

W całym 2010 r. sprzedaż serwerów x86 przyniosła dostawcom 2,7 mld dol. (wzrost o 15,4 proc.). W przypadku pozostałych urządzeń odnotowano spadek 0,1 proc. rok do roku (przychody 1,6 mld dol.), w tym  sprzedaż maszyn z procesorami CISC zwiększyła się o 62,6 proc. (do 600 mln dol.), natomiast wartość zbytu sprzętu z układami RISC spadła o 19,3 proc., a EPIC – o 15,8 proc.

Jeśli chodzi o producentów, to w IV kw. 2010 r. największy udział w rynku serwerów w krajach EMEA (wartościowo) miało HP (36,1 proc.), drugi był IBM (32,1 proc.), trzeci Oracle (9,7 proc.), a za nim Dell (8,4 proc.) i Fujitsu (5,1 proc.).