IDC prognozuje stały wzrost rynków usług IT i biznesowych w ciągu najbliższych 5 lat. Oczekuje, że światowe przychody zwiększą się o 5,6 proc. (w stałej walucie) w 2022 r. W dolarach licząc po aktualnym kursie rynek powinien powiększyć się o 4,2 proc.

Prognoza w górę

Wzrost w 2022 r. będzie wyższy o 160 pkt bazowych niż w prognozie IDC z października 2021 r.

Większy optymizm odzwierciedla solidne zamówienia i popyt w 2021 r. u kilku dużych dostawców. Ponadto IDC dostrzega lepsze perspektywy gospodarcze (w porównaniu z poprzednią prognozą) i wpływ inflacji. To czynniki sprzyjające większym przychodom, które jednak będą ograniczane przez negatywny wpływ wojny Rosji z Ukrainą.

IDC uważa, że ​​w ciągu najbliższych kilku lat rynek usług IT i biznesowych będzie się rozwijał w tempie 4-5 proc. co roku, co oznacza ogólny wzrost o 40 do 80 pkt bazowych rocznie. Podwyższono więc długoterminową stopę wzrostu do 4,6 proc., wobec 4,3 proc. w poprzedniej prognozie.

Korekta w dół dla regionu CEE

Chociaż Europa jest najbardziej dotkniętym wojną regionem, analitycy pozostają optymistami co do rozwoju rynku usług IT i biznesowych w tym regionie.

Znacznie obniżono jednak prognozę dla Europy Środkowo-Wschodniej. Cięcie jest związane z tym, że rynki rosyjski i ukraiński znacznie się skurczą. W sumie dla krajów CEE spodziewamy jest wzrost o 5,5 proc. i 7,3 proc. odpowiednio w 2022 i 2023 r. (poprzednio zakładano 9-10 proc. na plusie).

Unijne inwestycje rozpędzają usługi

Natomiast prognozę krótkoterminowego wzrostu dla Europy Zachodniej skorygowano w górę o 280 pkt bazowych, do ponad 6 proc. w 2022 r. Poprawa wynika w dużej mierze ze zrewidowanej perspektywy PKB Unii Europejskiej na 2022 r.

IDC odnotowuje, że inwestycje finansowane przez UE napędzają wydatki na usługi. Inflacja również przyczyniła się do wzrostu nominalnego, choć w mniejszym stopniu.

Inflacja może sztucznie zwiększyć wielkość rynku w krótkim okresie, natomiast czynnikiem hamującym dynamikę będzie niestabilność popytu i rosnące koszty pracy.

Prognoza dla rynku usług IT i biznesowych do 2026 r.

Wojna przyhamuje wzrost
IDC uważa, że wojna osłabi średnioterminowy wzrost rynku w Europie Zachodniej, ale zostanie to zrównoważone przez inne czynniki – w oparciu o neutralny scenariusz dotyczący kryzysu, przedstawiony przez IDC w marcu br. (zakłada on, że wojna potrwa 3 do 12 miesięcy). Jednak sytuacja ciągle się zmienia, więc rzeczywisty wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę na gospodarkę UE może być bardziej dotkliwy, niż oczekiwano – zastrzegają analitycy.

Chmura ciągnie wydatki w górę

Na rynkach usług IT i biznesowych we wszystkich regionach wydatki na usługi związane z chmurą są głównym akceleratorem wzrostu od 2020 r. IDC prognozuje, że w 2022 r. nakłady w tym segmencie zwiększą się o blisko 20 proc. r/r, a w ciągu kolejnych trzech lat o 15 – 20 proc. co roku.

Dostawcy usług IT przechodzą na OT

IDC zauważa również, że coraz więcej dostawców usług przechodzi z usług IT i biznesowych na usługi technologii operacyjnych (OT), zdefiniowanych jako usługi inżynierii cyfrowej i technologii operacyjnej (lub DEOTS).

Dwa razy szybszy wzrost OT niż IT

Mimo zakłóceń podaży spowodowanych wojną Rosji z Ukrainą, analitycy prognozują, że rynek usług inżynierii produktu i technologii operacyjnej, a także samych usług technologii operacyjnej będą rosły dwa razy szybciej niż rynek usług IT i biznesowych.

Nadlatuje nowy „czarny łabądź”

„W przypadku poszczególnych vendorów dostawcy usług będą musieli przygotować się na większą zmienność” – uważa Xiao-Fei Zhang, dyrektor programu IDC Worldwide Services Tracker.

Dyrektor twierdzi, że nabywcy w przedsiębiorstwach muszą liczyć się z kolejnym „czarnym łabędziem” w 2022 r., który przyspieszy duże globalne trendy, takie jak przekształcenie globalnego łańcucha dostaw i łańcucha wartości oraz zaostrzenie kryzysu talentów poprzez zmianę demografii.

Jacy usługodawcy odnieśli sukces
Powinniśmy oczekiwać więcej nieoczekiwanego w nadchodzących latach. W ciągu ostatnich dwóch lat sukces odnieśli ci dostawcy usług, którzy okazali się prężnymi partnerami, pomagając swoim klientom prosperować w czasie zmian. To zawsze stanowiło siłę napędzającą wzrost rynku usług.” – twierdzi Fei Zhang.