Na podstawie wywiadów z liderami biznesowymi w Europie, IDC określiło 5 kluczowych kwestii, które mają decydować o przyszłości rynku pracy. Przy czym sama cyfryzacja jako taka nie wystarczy, bo chociaż to jeden z kluczowych elementów koniecznej zmiany modelu pracy, to bez głębokiej transformacji na poziomie organizacji może nie wystarczyć.  

Hybrydowy model pracy

Zgodnie z najnowszymi danymi IDC, aż 2/3 europejskich firm planuje kontynuować politykę pracy zdalnej po pandemii. Podobnie w Polsce – ponad 70 proc. firm planuje utrzymać przynajmniej częściowo taki model pracy, gdyż spodziewa się szeregu korzyści z tym związanych. 

Home office w nowej rzeczywistości oznaczać będzie większą wydajność. W domach pojawią się mini-biura, w tym bezpieczniejszy i bardziej stabilny internet. Ewolucja dotknie także przestrzeni biurowej – pojawią się rozwiązania wspierające współpracę i tzw. co-kreację (czyli wspólne tworzenie określonych rozwiązań) na miejscu. Na przedmieściach pojawią się mniejsze biura, a olbrzymie powierzchnie w centrach miast zostaną odpowiednio zracjonalizowane.

Automatyzacja

Z badań IDC wynika, że przeszło połowa (54 proc.) firm w Europie będzie zwiększać nakłady na automatyzację procesów biznesowych – w Polsce odsetek ten jest niewiele mniejszy i wynosi 47 proc. Automatyzacja stanie się tym samym dźwignią rozwoju i tworzenia innowacji. Badania IDC wskazują, że w wyniku automatyzacji zadań biznesowych pracownicy będą koncentrować się na tych o wyższej wartości, zostaną przekwalifikowani lub zostaną przeznaczeni do innych zadań. Na znaczeniu ma też zyskać zaawansowana analityka i uczenie maszynowe – wykorzystywane do odkrywania nowych wzorców, wyznaczania kierunków usprawnień i poprawy wydajności (m.in. w badaniach przesiewowych w medycynie, profilowaniu klientów, modelowaniu ryzyka).

Samoorganizacja i cross-funkcjonalność

Nazwy stanowisk i tytuły przestaną mieć znaczenie – pracownicy będą przypisani tam, gdzie niezbędne będą ich kompetencje. To podejście czerpiące garściami z modelu agile, w wyniku którego nie będzie monitorowania pracy poszczególnych pracowników, ale koncentrowanie się na wyniku zespołu. Takie zespoły charakteryzują się pełną odpowiedzialnością, orientacją na wynik i transparentnością.

Nauka nowych obowiązków

Badania IDC pokazały także, że ponad połowa europejskich organizacji zwiększy inwestycje w szkolenia. Podnoszenie kompetencji będzie niezbędne do wzmacniania kapitału intelektualnego, wspierającego tworzenie innowacji, a w efekcie – zyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Szkolenia będą prowadzone w sposób wielokanałowy (m.in. twarzą w twarz, przez internet, telefon komórkowy), a ich przebieg będzie mierzony i ściśle powiązany z wynikami biznesowymi. Nauka stanie się częścią pracy.

Poczucie wspólnego celu

Cel organizacji będzie wykraczał poza korzyści finansowe i obejmował oddziaływanie społeczne i ekologiczne – twierdzą analitycy IDC. Ich zdaniem firmy stworzą też nowy zestaw wskaźników efektywności (KPI) oraz behawioralnych (KBI – uwzględniających m.in. umiejętności z zakresu adaptacji do zmian, działań w grupie, rozwiązywania problemów oraz pracy z ludźmi i maszynami) do pomiaru długoterminowej wartości biznesowej swoich zespołów.