Wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wyniosły w 2018 r. 325,52 mln dol. (ponad 1,2 mld zł, licząc po kursie USD na koniec ub.r.), co oznacza wzrost o 26,6 proc. wobec 2017 r. – ustaliło IDC.

IDC prognozuje, że w 2019 r. wydatki na publiczne i prywatne usługi w chmurze w Polsce wzrosną o 16,8 proc. w porównaniu z 2018 r., czyli do 380,2 mln dol. (blisko 1,5 mld zł). Do 2023 r. będą zwiększać się w średnim tempie 15,7 proc. rocznie.     

Chmura publiczna dominuje

Polski rynek usług w chmurze jest zdominowany przez chmurę publiczną, która w 2018 r. miała 91,9 proc. udziału. Pozostałe 8,1 proc. stanowiła chmura prywatna.

Wydatki na usługi w chmurze publicznej wzrosły o 27,3 proc. w 2018 r., do 299,15 mld dol. (przeszło 1,1 mld zł). Największy udział miało oprogramowanie jako usługa (SaaS) – 64,8 proc., następnie infrastruktura jako usługa (IaaS) – 22,5 proc. i platforma jako usługa (PaaS) – 12,7 proc.   

Według prognozy IDC do 2023 r. polski rynek będzie nadal zdominowany przez SaaS. Segment PaaS powinien stopniowo poszerzać swój udział kosztem IaaS, która utrzyma jednak swoją drugą pozycję.

"Hybrydyzacja technologii informatycznych wykorzystywanych przez klientów będzie kontynuowana, a strategie multi-cloud będą odgrywać coraz większą rolę. Popyt na złożone, ale elastyczne środowiska IT będzie rósł. Do tego wszystkiego przyczynią się edge comupting, mikrousługi i funkcje bezserwerowe." – komentuje Ewa Zborowska, analityk IDC.  

Partnerzy będą potrzebni

Specjalistka podkreśla znaczenie fachowego konsultingu i wsparcia klientów. To miejsce na rynku także dla partnerów. IDC spodziewa się, że rozwój rynku usług w chmurze będzie przyczyniał się do zainteresowania usługami doradztwa i pomocy ze strony dostawców i ich partnerów.  

"Klienci będą potrzebowali stałego doradztwa i pomocy w rozwijaniu i utrzymywaniu złożonych środowisk, na które składają się tradycyjne rozwiązania, usługi zlecane przez firmy zewnętrzne oraz usługi w chmurze. Dostawcy będą musieli utrzymywać zespoły ekspertów lub budować silne sieci partnerskie, aby oferować takie usługi” – uważa analityk.

Dominacja światowych liderów

Wiodący gracze, z których większość stanowią firmy globalne – Microsoft, AWS i Google, nadal zwiększali swój udział w rynku. Według globalnych prognoz w najbliższych latach udział trzech- czterech największych dostawców przekroczy 50 proc. wartości całego rynku chmury publicznej.

„Dla pozostałych graczy oznacza to konieczność bardziej zaciętej walki o klientów lub potrzebę znalezienia niszowej, wyjątkowej oferty, która nie będzie konkurować z ofertą największych dostawców. Druga droga wiąże się jednak z dużym wysiłkiem i ryzykiem.” – mówi Ewa Zborowska.

Branże zwrócone ku chmurom

Najchętniej z chmury obliczeniową korzystają firmy produkcyjne, szczególnie z rynku produkcji montażowej, handel detaliczny i hurtowy, przedsiębiorstwa z sektora usług profesjonalnych oraz telekomunikacja i media. Mimo wciąż obecnych obaw dotyczących bezpieczeństwa czy zgodności z obowiązującymi regulacjami, ubiegły rok przyniósł nowe projekty w administracji publicznej i w branży finansowej.