Cykliczny raport IDC Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment, ocenia wydatki na produkty infrastruktury obliczeniowej i pamięci masowej dla chmury, zarówno w środowiskach dedykowanych, jak i współdzielonych. O ile w obszarze infrastruktury chmurowej wzrost był dwucyfrowy, o tyle inwestycje w infrastrukturę niezwiązaną z chmurą wzrosły w I kwartale 2021 o 6,3 proc. (rok do roku), do 13,5 mld dol. Czyli chmura nie zwalnia tempa.

Według analityków rynek powoli zaczyna wychodzić z pandemii COVID-19, a sektory gospodarki, które poniosły największy spadek dochodów, wracają do wzrostów. Trwałym wpływem na infrastrukturę IT będzie zwiększenie zależności organizacji od platform chmurowych zapewniających aplikacje komercyjne, edukacyjne i społecznościowe, a także skupienie się na ciągłości działania i zarządzaniu ryzykiem, co będzie stymulować transformację cyfrową i wykorzystanie modeli dostarczania IT as-a-service.

Wydatki na współdzieloną infrastrukturę chmurową wzrosły w I kwartale o 11,6 proc. rok do roku, osiągając 10,3 mld dol. IDC spodziewa się, że w już najbliższej przyszłości staną się one większe od kwot wydawanych na infrastrukturę niezwiązaną z chmurą. Wydatki na dedykowaną infrastrukturę chmurową wzrosły w tym czasie o 14,7 proc., do 4,8 mld dol., przy czym 45,5 proc. tej kwoty wydano na wdrożenia w siedzibie klienta.

Jeśli chodzi o dostawców, wszyscy najważniejsi producenci zwiększyli w I kwartale 2021 przychody z infrastruktury chmurowej, przy czym największe wzrosty odnotowały firmy Lenovo (38,2 proc.) i Huawei (37,9 proc.). Huawei, Lenovo i HPE/H3C zwiększyły swoje udziały w rynku w porównaniu z wynikami pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Prognozując wielkość rynku dla całego 2021, IDC przewiduje, że wydatki na infrastrukturę chmurową wzrosną o 12,9 proc. – do 74,6 mld dol., podczas gdy sprzedaż infrastruktury niezwiązanej z chmurą ma wzrosnąć o 2,7 proc. – do 58,5 mld USD (po dwóch latach spadków).

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.