Leszek Pacek oficjalnie zastąpił na stanowisku prezesa IComu Dorotę Brachę, która sprawowała tę funkcję od końca 2012 r. Przepisano na niego wszystkie 500 udziałów w spółce o nominalnej wartości 250 tys. zł. Zmiana została zarejestrowana na początku lipca br. Sąd rejestrowy zajmował się sprawą już dużo wcześniej, z tym że poprzednio zwrócono dokumenty do uzupełnienia. W maju Leszek Pacek został także wpisany jako prezes powiązanej z IComem lubelskiej spółki Forcom.

ICom od 2013 r. nie prowadzi działalności operacyjnej, nie ma pracowników. Problemy zaczęły się w końcu 2012 r. 

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, byłym pracownikom spółki nie udało się wyegzekwować należnych wynagrodzeń. Niektórzy otrzymali częściowe wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.