IBM Global Financing Polska, jednostka koncernu specjalizująca się w usługach finansowania zakupów IT, wezwała Indata S.A. do spłaty 1,98 mln zł plus odsetki. Dała na to spółce 7 dni, licząc od 19 marca.

Należność wynika z umowy pożyczki z 2016 r., udzielonej spółce z grupy – Indata Cities z siedzibą w Katowicach. Są to dwie niespłacone raty. Indata S.A. otrzymała wezwanie jako poręczyciel.

To kolejne wezwanie do spłaty wierzytelności, o którym informuje spółka. Na początku marca br. BGŻ BNP Paribas zażądał natychmiastowej spłaty 4,7 mln zł długu. Indata S.A. przyznała, że ma problem z regulowaniem zobowiązań. W minionym tygodniu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w warszawskim sądzie. Analogiczny wniosek złożyła również w Katowicach Indata Cities.