IBM zakończył proces przejęcia aktywów Informix Corporation związanych z działalnością w zakresie baz danych. W wyniku przejęcia, akcjonariusze Informix zmienią nazwę firmy na Ascential Software Corporation. IBM na całym świecie przejmuje prawie 2,5 tys. wykwalifikowanych pracowników firmy Informix.
IBM zamierza zintegrować wybrane technologie Informiksa w przyszłych wersjach DB2 Universal Database, która pozostanie podstawowym produktem w zakresie baz danych IBM. Obecnie, kiedy proces przejęcia został zakończony, IBM zamierza:
– włączyć działalność Informiksa w zakresie baz danych oraz pracowników do istniejącego działu IBM Software data management, którym kieruje dyrektor generalny, Janet Perna,
– sprzedawać produkty bazodanowe Informiksa poprzez kanały sprzedaży obydwu producentów,
– utrzymywać istniejące relacje z klientami i partnerami handlowymi Informiksa, włączając wsparcie i rozwój obecnych produktów tego producenta.