Zgodnie ze standardem GAAP przychody IBM w ostatnim kwartale ub. roku wyniosły 29,3 mld dol. (spadek o 1 proc. w odniesieniu do IV kw. 2011 r.), a zysk netto – 5,8 mld dol. (wzrost o 6 proc.). Zysk na akcję wyniósł 5,13 dol. (wzrost o 11 proc.). Koncern wypracował także wyższą marżę brutto (średnio 51,8 proc., o 1,8 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej).

W całym roku zysk IBM był większy o 5 proc. (16,6 mld dol.) przy przychodach mniejszych o 2 proc. (104,5 mld dol.).
Prezes firmy Ginni Rometty, podkreśliła, że koncern osiągnął rekordowy zysk dzięki zaangażowaniu w strategicznych segmentach, takich jak narzędzia do analizy, cloud computing czy rozwiązania Mądrzejszy Świat, które umożliwiają wypracowane większych profitów. Poinformowała także, na czym firma chce zarabiać w przyszłości.

– Będziemy inwestować w innowacje dla firm w kluczowych obszarach, jak big data, rozwiązania mobilne, biznes społecznościowy, bezpieczeństwo, wchodząc na nowe rynki i pozyskując nowych klientów –
oznajmiła Ginni Rometty. Za jej kadencji IBM zmniejsza zaangażowanie w segmencie sprzętu, przekształcając się w większym stopniu w dostawcę oprogramowania i usług. Wartość kontraktów na usługi, które stanowią ponad 60 proc. przychodów IBM, spadła jednak o 12 proc. rok do roku.

Przychody większości działów były na podobnym poziomie, co rok wcześniej. W  IV kw. wpływy z oprogramowania wzrosły o 3 proc., spadły natomiast przychody: o 2 proc. z usług i o 1 proc. ze sprzedaży sprzętu.