IBM wprowadził na rynek serwery linii iSeries: 270, 820, 830 i 840 (dawniej linia AS/400). Na każdym z nich można instalować do 32 instancji systemu operacyjnego. Można także podzielić pojedynczy procesor na kilka oddzielnych partycji, tak aby mógł on obsługiwać wiele instancji systemu operacyjnego Linux, Windows NT lub OS/400. IBM dostarcza serwery razem ze zunifikowanym interfejsem zarządzania, który współpracuje z systemami operacyjnymi Windows 2000, OS/400 i Linux. Wszystkie serwery linii iSeries wyposażone są w 64-bitowe procesory PowerPC Star i są zarządzane przez oprogramowanie Operations Navigator. Model 270 jest wyposażony w dwa procesory; model 820 w cztery. W modelu 830 można instalować od czterech do ośmiu procesorów; zaś w modelu 840 od 12 do 24 procesorów. Interfejs Fibre Channel pozwala dołączać urządzenia iSeries do serwerów IBM Enterprise Storage Server (Shark).
Cena serwerów iSeries wynosi od 11,2 tys. dol. do 1,5 mln dol.