Centrum Edukacyjne IBM i 7Bulls.com podpisały porozumienie dotyczące szkoleń administratorów i programistów systemu Linux. Zakres szkoleń obejmuje konfigurację TCP/IP, administrowanie systemem Linux, konfigurację i administrowanie serwerem sieciowym Apache oraz integrację systemów operacyjnych Linux i Windows NT przy pomocy narzędzia Samba. Obie firmy otworzyły centrum szkoleniowe. W zależności od potrzeb użytkowników przygotowano kilka opcji programowych. Ukończenie szkolenia potwierdzać będzie certyfikat.