W porównaniu z 2013 r. zysk Huawei wzrósł o 32,7 proc., a przychody o 20,6 proc. Obie wartości osiągnęły rekordowy poziom w historii grupy. Według Kena Hu, wiceprezesa i tymczasowego CEO Huawei, duży wzrost przychodów wynika z rozszerzania oferty rozwiązań do transmisji i przetwarzania danych, a zysk poprawił się dzięki sprawniejszemu zarządzaniu.  

Największy udział w sprzedaży koncernu miał dział Carrier – 31 mld dol. (+16,4 proc.). Głównymi czynnikami wzrostu były wdrożenia związane z sieciami mobilnymi. Grupa Enterprise wypracowała 3 mld dol. przychodów (+27,3 proc.). Znaczący wpływ na wyniki miała sprzedaż rozwiązań sieciowych i IT, włączając w to centra danych w chmurze i sieci agile. Dział konsumencki odnotował sprzedaż na poziomie 12 mld dol. (+32,6 proc.), głównie dzięki rosnącemu popytowi na smartfony.

W 2014 roku Huawei wydał 6,6 mld dol. na badania i rozwój (14,2 proc. przychodów) – o 29,4 proc. więcej w porównaniu z 2013 r. W ciągu ostatniej dekady firma zainwestowała ponad 30,7 mld dol. w R&D.  

Huawei będzie rozszerzał ofertę rozwiązań do transmisji i przetwarzania danych. Inwestuje w takie rozwiązania jak cloud computing, Big Data, 5G, SDN (Software-defined networking) i NFV (Network Functions Virtualization). Zdaniem Kena Hu rozwiązania szerokopasmowe, chmura, Big Data oraz Internet rzeczy staną się siłą napędową zmieniającą gospodarkę.