Huawei jest zaskoczone taką decyzją partnera – komentuje firma odstąpienie od umowy przez Polkomtel na wdrożenie, wsparcie i rozwój systemu informatycznego BES. Twierdzi, że przedłużenie terminu realizacji projektu zostało spowodowane poszerzeniem zakresu prac, co zostało uzgodnione przez obie strony. Polkomtel jako jedną z przyczyn zerwania kontraktu wskazywał, iż realizacja zadania uzgodniona początkowo na 18 miesięcy, po 41 miesiącach nie była gotowa. Huawei zapewnia natomiast, że prace były już zaawansowane, a także wyraża"gotowość i determinację" do znalezienia rozwiązania w celu ukończenia projektu. Polkomtel w minionym tygodniu zapowiedział roszczenia wobec wobec chińskiego koncernu, utrzymując że powody odstąpienia od umowy leżą po stronie Huawei.

Kontrakt podpisano w 2016 r. Podwykonawcą w realizacji projektu było Asseco Poland, które już wcześniej odstąpiło od umowy z Huawei, wskazując na jej rażące naruszanie przez kontrahenta. Otrzymało natomiast znaczną większość wynagrodzenia od chińskiej firmy.