Cała oferta Hewlett Packerd Enterprise w modelu usługowym będzie udostępniana stopniowo do 2022 r. W zależności od rodzaju produktu, producent zaproponuje różne wersje abonamentu i opcji "pay-per-use" – wynika z zapowiedzi CEO Antonio Neri na konferencji HPE Discover 2019. Równolegle pozostanie możliwość zakupów transakcyjnych sprzętu czy też wykupienia licencji na oprogramowanie, tak aby klienci mieli wybór.

Producent zamierza rozbudować portfolio HPE Greenlake, obecnie dostępnej infrastruktury w modelu "płatności za zużycie". Będzie poszerzane o nowe usługi. Ogłoszono również partnerstwa z kolejnymi dostawcami. Koncern liczy, że nowa oferta zwiększy bazę klientów także w średnich przedsiębiorstwach. CEO deklaruje dalsze duże inwestycje w model usługowy i przekonuje, że klienci chcą technologii jako usługi, ale na swoich warunkach: oczekują szerokiego wyboru, elastyczności i kontroli. 

Przychody HPE z rozwiązań "as-a-service" rosną ostatnio w tempie 275 proc. rok do roku, a roczne obroty sięgają 2,8 mld dol. Obecnie z Greenlake korzysta ponad 600 klientów. HPE przekonuje, że na przejściu na model usługowy skorzystają partnerzy – dzięki dużym wzrostom w tym obszarze jak i nowym narzędziom, jakie przygotowano dla integratorów. Zapowiedziano inwestycje w kanał sprzedaży związane z transformacją na model usługowy. Obecnie ponad 400 integratorów współpracuje z HPE na bazie Greenlake, a liczba ta według zapewnień producenta szybko się zwiększa.