Ma odegrać kluczową rolę w przyspieszeniu środowiska analitycznego HPE Ezmeral dla interaktywnych obciążeń SQL.

Akcelerator SQL firmy Ampool, zwany Ampool Engine, służy jako warstwa dostępu między narzędziami analizy biznesowej, takimi jak Looker, QlikView i Tableau, a dużymi rozproszonymi zestawami danych. Obecne lokalne narzędzia SQL są sztywne, powolne i oparte na konkretnej technologii pamięci masowej, takiej jak HDFS.

HPE poinformowało, że zintegruje te możliwości ze swoim portfolio oprogramowania Ezmeral, które jest odpowiedzią firmy na platformy VMware Tanzu i OpenShift Kubernetes firmy Red Hat. Ezmeral umożliwia klientom wdrażanie aplikacji kontenerowych i zarządzanie nimi w dowolnej infrastrukturze, w tym na maszynach fizycznych, maszynach wirtualnych, chmurach publicznych i prywatnych oraz na sprzęcie HPE i innym.

Ampool Engine, pod parasolem Ezmeral, trafi również na platformę GreenLake firmy HPE.