W IV kw. finansowym roku 2016 (1 sierpnia – 31 października br.) HP Inc. zwiększyło przychody o 2 proc. do 12,5 mld dol., głównie dzięki rosnącym wpływom ze sprzedaży komputerów (+4 proc. rok do roku – 8.02 mld dol.). Co ciekawe, wzrost jest związany głównie z popytem na sprzęt konsumencki (+7 proc. wartościowo), głównie na modele z segmentu premium i gamingowe. W przypadku firm wzrost wyniósł 3 proc.

Większy problem ma HP Inc. z działem druku, którego sprzedaż ponownie spadła (o 8,2 proc.). Nadal wyraźnie topnieją przychody ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych (-12 proc. rok do roku), z uwagi na szeroką ofertę zamienników na rynku. 

Zysk netto całej korporacji skurczył się w IV kw. o 66 proc. do 492 mln dol.

Dział PC, który generuje dwie trzecie obrotów, odpowiada jednak tylko za jedną trzecią zysku operacyjnego (346 mln dol. w IV kw.), podczas gdy dział druku za resztę – 637 mln dol. przy obrotach 4,56 mld dol. Zysk operacyjny zmniejszył się o 24 proc.

W całym roku finansowym HP Inc. odnotowało spadek sprzedaży i zysku – odpowiednio o 6 proc. (do 48,2 mld dol.) oraz 28 proc. (do 2,7 mld dol.).

W aktualnym kwartale zysk na akcję ma wynieść między 0,35 dol. a 0,38 dol. Analitycy z Wall Street liczyli na 0,38 dol. Do mniejszego niż się spodziewano zysku przyczyni się kurczący się biznes związany z drukiem.