W IV kw. finansowym, zakończonym 31 października br., HP Inc. wypracowało 15,26 mld dol. przychodów (-1 proc. r/r). Zysk netto zwiększył się do 668 mln dol. (+72 proc.).

Wyniki przekroczyły oczekiwania dzięki biznesowi komputerowemu, który bił kolejne rekordy (19 mln sprzedanych urządzeń). Jednak nie jest aż tak dobrze, jak mogłoby być. Nienotowany od dawna popyt napotyka barierę w postaci problemów z zaopatrzeniem w podzespoły do produkcji sprzętu.

CEO Enrique Lores przyznaje, że niedobory komponentów są nadal wyzwaniem, a firma zakończyła kwartał z rosnącym portfelem zamówień, które czekają na realizację.

„Nadal działamy w warunkach niedoboru komponentów, które mogą ograniczyć nasz wzrost do pierwszej połowy 2021 r.” – ocenia szef HP.

Zwłaszcza, że przewidywane jest utrzymanie dużego zapotrzebowania na PC.

„Popyt na komputery nadal będzie bardzo silny w dającej się przewidzieć przyszłości” – uważa CEO HP, Enrique Lores.

Modele premium i gamingowe w czołówce

Producent znacznie poprawił wyniki dzięki kontynuacji trwających od marca br. wielkich zakupów w segmencie konsumenckim PC (wzrost o 24 proc. r/r w ujęciu wartościowym w IV kw.).

Dobrze sprzedawały się zwłaszcza konsumenckie modele premium (+29 proc.) i gamingowe PC (+23 proc.), a także wyświetlacze i akcesoria (+59 proc.).

Co ciekawe, w ujęciu ilościowym wzrost był jednocyfrowy: +7 proc. na notebookach. Stacjonarne komputery schodzą słabo (-31 proc. r/r).

Sektor biznesowy poczeka na szczepionkę
Sprzedaż komputerów HP w segmencie komercyjnym spadła w IV kw. o 12 proc. w ujęciu wartościowym, co CEO wyjaśnia ograniczeniem inwestycji przez firmy. Dotyczy to także urządzeń drukujących (-10 proc. ilościowo). Enrique Lores spodziewa się, że komercyjny biznes PC, jak i urządzeń drukujących powróci do wzrostu, gdy większość światowej populacji zostanie zaszczepiona na Covid-19. Zatem kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć.

W sumie w biznesie komputerowym HP przychody były podobne jak w przed rokiem (10,4 mld dol.), przy marży operacyjnej 5,1 proc.

Poprawa w segmencie druku

W segmencie druku był spadek o 3 proc. (4,8 mld dol.), ale tutaj marża operacyjna jest dwucyfrowa (14,8 proc.). Warto również zauważyć, że mimo niższej sprzedaży wobec ub.r. jest lepiej niż w poprzednim, III kwartale (maj – lipiec br.), gdy dołek na druku był 20-procentowy.

Co istotne, udało się wyhamować spadek na materiałach eksploatacyjnych. Wartość sprzedaży tonerów i tuszy była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej, natomiast po stałych kursach walut taka sama jak przed rokiem.

W przypadku sprzętu HP sprzedało sporo więcej maszyn niż w ub.r. (+14 proc. r/r w ujęciu ilościowym), z tym że kupowali je głównie konsumenci (+18 proc.). Sprzedaż modeli biznesowych skurczyła się o 10 proc.

Rok spadku
W całym roku finansowym 2020 przychody HP Inc. zmniejszyły się o 3,6 proc. rok do roku (56,6 mld dol.), a zysk netto o 10 proc. (2,8 mld dol.).