22 lutego Hewlett-Packard przeprowadzi się do nowej siedziby mieszczącej się w budynku UBC II, przy ul. Szturmowej 2A, 02-678 Warszawa. Zmianie ulegną także numery telefonów i faksu: tel. (0-22) 565-77-00, faks (0-22) 565-76-00. Bezpośrednie numery telefonów do pracowników warszawskiego biura HP zmienią się według schematu: pierwsze 3 cyfry '608′ zostaną zamienione na '565′.
Numery telefonów Infolinii (0-801 607-607) oraz Centrum Obłsugi Klienta (0-22 865-98-00) nie zmienią się.