Przychody HP w II kw. finansowym, czyli do końca kwietnia br., były podobne jak w ub.r. (14 mld dol., +0,2 proc.). Poprawa jest więc nawet mniejsza niż w I kw. (+1,3 proc.).

Zysk netto spadł o 26 proc., z ponad 1 mld dol. do 782 mln dol. Liczono się jednak nawet z głębszym dołkiem. Profit liczony na akcję przekroczył prognozę firmy.

Dział komputerowy HP zwiększył sprzedaż w II kw. o 2 proc., do 8,9 mld dol. Bilans odzwierciedla lepszą koniunkturę na rynku biznesowym PC (+7 proc. wartościowo) niż konsumenckim (-9 proc.). W ujęciu ilościowym spadła sprzedaż notebooków HP – o 5 proc., ale odnotowano większy popyt na desktopy (+6 proc.), co wskazuje na trwającą wymianę sprzętu w firmach i instytucjach.

Drugi największy biznes HP – segment druku – odnotował przychody mniejsze o 2 proc. rok do roku. Ponownie skurczyły się wpływy ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych – tym razem o 3 proc. Ze względu na wyższą marżowość biznesu druku (w porównaniu do PC) ostatnio zaniepokoiło to inwestorów. Po spadkach na tuszach i tonerach w minionym kwartale HP zaostrzyło kurs wobec dostawców podróbek i tzw. klonów naruszających w ocenie koncernu prawa patentowe. Powstała "czarna lista" przedsiębiorstw w regionie EMEA.

W przypadku drukarek sprzedaż urządzeń poszła w dół o 4 proc. w minionym kwartale. Dołek odnotowano zarówno w segmencie komercyjnym, jak i konsumenckim.

CEO Dion Weisler uznaje wyniki II kw. za "solidne". Podkreśla dwucyfrowy wzrost zysku na akcję i zwiększenie prognozy zysku na rok finansowy. "Utrzymujemy odpowiednią równowagę między bieżącymi wynikami a inwestycjami w innowacje" – utrzymuje CEO. W poprzednich okresach szef koncernu dążył do zwiększenia rentowności poprzez ograniczenie kosztów, zwiększenie sprzedaży komputerów z wyższych półek cenowych oraz rozwój biznesu drukarkowego na nowych rynkach (jak A3) i poszerzenie oferty usług. Większy od oczekiwanego zysk ma wskazywać na efektywność tych działań. Nieprzewidywalnym czynnikiem dla HP i innych producentów pozostaje wojna handlowa USA i Chin. CFO HP zaznaczył natomiast, że firmę cechuje większe zróżnicowanie geograficzne produkcji w porównaniu z innymi dostawcami PC.