W okresie luty – kwiecień 2011 r. koncern wypracował 31,6 mld dol. przychodów, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 2,3 mld dol. (wzrost o 5 proc.).

Dobry wynik jest przede wszystkim efektem większej sprzedaży do firm, odnotowano natomiast mniejsze zainteresowanie konsumentów komputerami we wszystkich regionach. Przychody działu PSG, który oferuje m.in. sprzęt PC, skurczyły się o 5 proc. w porównaniu z II kw. finansowym 2010. Wpływy ze sprzedaży w segmencie konsumenckim spadły o 23 proc., jednak bilans poprawił wzrost zbytu do przedsiębiorstw (o 13 proc.).

Zwiększyły się przychody działu druku i obrazowania (IPG) – o 5 proc. rok do roku, gdzie również motorem wzrostu byli klienci biznesowi – wartość sprzedanych urządzeń była większa o 41 proc. Dział serwerów, pamięci masowych i sieci (ESSN) poprawił się o 15 proc. Sporym zainteresowaniem klientów cieszyły się rozwiązania infrastruktury konwergentnej i cloud. W porównaniu z zeszłym rokiem najbardziej wzrosła sprzedaż oprogramowania (o 17 proc.) i usług finansowych (również 17 proc.)

HP zrewidowało w dół prognozę na III kw. finansowy (maj-lipiec) i cały rok fiskalny 2011. Producent spodziewa się trudniejszego okresu ze względu na odczuwalne skutki trzęsienia  ziemi w Japonii, słabnący popyt na komputery w segmencie konsumenckim i mniejszy zysk operacyjny z usług.

Według nowej prognozy przychody HP w III kw. mają wynieść 31,1 – 31,3 mld dol., a w całym roku fiskalnym 2011 129-130 mld dol.