Jak informuje organizacja Imaging Supplies Coalition wskutek obrotu podróbkami każdego roku światowa gospodarka traci blisko 3 mld dol. Wśród przyczyn wskazywane są: coraz więcej dostawców, brak pewności nabywców co do oryginalności i pochodzenia produktów oraz niska świadomość zagrożeń związanych z kupowaniem i użytkowaniem nielegalnych zamienników.

Jak wskazują wyniki sondażu Harris Interactive dla HP, w ciągu czterech ostatnich lat o 30 proc. spadła liczba przedsiębiorstw, które współpracują na co dzień z zaufanym, sprawdzonym dostawcą. Jednocześnie o 27 proc. wzrosła grupa kupujących materiały eksploatacyjne tylko na podstawie dostępności produktu.

"Każdy z monitorowanych przez nas kluczowych wskaźników potwierdza znaczący wzrost ryzyka zakupu podróbek" –
twierdzi Glenn Jones, dyrektor globalnego programu zwalczania podróbek w HP.

Zaznacza, że dla użytkowników sfałszowane materiały oznaczają oprócz gorszej jakości druku także ryzyko unieważnienia gwarancji na urządzenie w razie awarii.

MŚP jak dzieci we mgle

Badanie wskazuje, że z powodu dużej liczby dostawców małe i średnie przedsiębiorstwa mogą mieć trudności ze zweryfikowaniem autentyczności oferowanych im wkładów. Problem ten dotyczy zwłaszcza firm zlokalizowanych na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Europie Wschodniej – niemal trzy czwarte respondentów z tych regionów ma wątpliwości co do oryginalności kupowanych materiałów.

HP zapewnia, że zwiększa wysiłki w walce z nielegalnymi zamiennikami, m.in. poprzez współpracę z władzami. W ciągu ostatnich 5 lat w regionie EMEA, Lokalne służby wspierane przez HP skonfiskowały około 12 mln podróbek materiałów eksploatacyjnych do druku i komponentów do nich. Amerykański producent przeprowadził ponad 4,5 tys. kontroli asortymentu u dystrybutorów i podejrzanych zamówień wysyłanych do klientów. Wśród sukcesów wymienia wykrycie rosyjskiego konsorcjum zajmującego się sprzedażą podrabianych wkładów pod marką HP. W wyniku interwencji skonfiskowano 215 tys. nielegalnych zamienników.

Lokalne inspekcje dostaw prowadzone są także wtedy, gdy partner producenta przegrywa z nieautoryzowanym dostawcą spoza kanału sprzedaży – ostrzega HP.