Liczba abonentów chmurowych usług komunikacji i współpracy (UCaaS) skoczyła do 41 proc. w 2020 r. Tym samym widać spore przyspieszenie wobec 2019 r. (+27 proc.).

Łączna liczba abonentów UCaaS w 2020 r. przekracza na świecie 15 mln i podwoiła się od połowy 2018 r. – według danych Synergy Research Group.

Dzięki Covid-19 zainteresowanie usługami komunikacji i współpracy silnie zwiększyło się w każdym regionie. Jednak aż trzy czwarte abonentów jest w USA. W większości innych krajów rozwój rynku jest wciąż na wczesnym etapie, czyli jest z czego iść w górę.

„To nie jest tylko krótkoterminowy trend. Nasze prognozy wskazują na dalszy szybki wzrost wzrost liczby abonentów. UCaaS nadal stanowi mniej niż 5 proc. abonentów PBX lokalnych lub hostowanych, co jasno pokazuje długoterminowy potencjał” – komentuje Jeremy Duke, założyciel Synergy Research Group i główny analityk.

Rynek UCaaS w latach 2017 – 2020

Źródło: Synergy Research Group

Stabilny lider, pościg Microsoftu i Zooma

Udział w rynku lidera RingCentral utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 20 proc., natomiast szybko rosną Microsoft i Zoom.

Kto jeszcze pamięta, że w 2019 r. ich udziały w rynku były prawie nieistotne, ale w 2020 r. baza abonentów Microsoftu szybko wzrosła do ponad 1 mln, a Zoom osiągnął ten sam poziom. Ich udział w rynku wzrósł o ok. 50 pkt proc.

Pozostali wiodący dostawcy UCaaS – 8×8, Mitel i Cisco – odnotowali dwucyfrowy wzrost liczby abonentów w ciągu roku, ale każdy stracił udział w rynku, ponieważ liczba użytkowników rosła wolniej niż rynek.

Gdzie dobrze sobie radzą duzi gracze

RingCentral jest liderem we wszystkich segmentach, od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa.

Siła Microsoftu leży przede wszystkim w segmencie podmiotów średniej wielkości, a Zoom dobrze sobie radzi w dużych przedsiębiorstwach.