Będzie wyjątkowo wysoka dywidenda z NTT System. Otóż akcjonariusze przegłosowali podział zysku spółki za 2021 r., który jednostkowo wyniósł 17,6 mln zł.

Nieco ponad 4 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na dywidendę. Na jedną akcję przypadnie 30 gr. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 28 września br., a wypłata nastąpi 19 października br.

Większość zysku za 2021 r., tj. 13,54 mln zł zdecydowano się pozostawić w spółce jako kapitał zapasowy.

Dywidenda wypłacana w br. jest dwa razy wyższa niż przyznana w zeszłym roku (z zysku za 2020 r.), gdy wyniosła 2,03 mln zł, tj. 15 gr na akcję. Jednak wówczas cały roczny zysk spółki wyniósł 8 mln zł.

Za 2019 r. NTT System wypłaciło 7 gr dywidendy na akcję (w sumie 0,95 mln zł z zysku 4,47 mln zł).

Miniony rok był natomiast rekordowy dla polskiego dystrybutora i producenta. Skonsolidowane przychody po raz pierwszy w historii firmy przekroczyły 1 mld zł, sięgając 1,15 mld zł (+46 proc. r/r), a zysk netto poprawił się o 109 proc., do 17,9 mln zł.