Po bardzo dobrym 2020 r., w roku 2021 NTT System wyraźnie poprawiło wyniki. Skonsolidowane przychody po raz pierwszy w historii działającej od 32 lat firmy przekroczyły 1 mld zł. Wyniosły 1,15 mld zł, tj. 46 proc. więcej niż w 2020 r. Zysk netto poprawił się o 109 proc., do17,9 mln zł. Dla przypomnienia pierwsze 100 mln zł obrotu NTT osiągnęło w 1997 r.

Wybrane wyniki grupy NTT System

Źródło: NTT System, sprawozdanie finansowe

Na wyniki grupy wpłynął przede wszystkim wzrost sprzedaży w Polsce (o 51 proc. r/r), co wskazuje na dużą chłonność lokalnego rynku. NTT System jest zresztą na nim mocno skoncentrowane, w kraju osiąga ok. 95 proc. przychodów.

Sporo rzeczy sprzedawało się lepiej

Znacznie zwiększył się udział i wartość dystrybucji podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej, gdzie sprzedaż w jeden rok poszybowała w górę o blisko 300 mln zł, do 819 mln zł – głównie dzięki wyższej sprzedaży smartfonów i smartwatchów, czytników e-booków, komponentów komputerowych (procesorów, płyt głównych i kart graficznych), a także akcesoriów do pracy zdalnej (mikrofony, słuchawki, kamerki itp.).

Wzrosła dystrybucja komputerów i tabletów. Dwukrotnie podskoczyła sprzedaż własnych produktów polskiej firmy.

Struktura sprzedaży grupy NTT System w 2021 r. i 2020 r.

Źródło: NTT System, sprawozdanie finansowe

Szef NTT System Tadeusz Kurek podkreśla, że w sprzyjającym dla branży okresie grupa rosła szybciej niż rynek.

„Wyniki potwierdzają trafność zmian, jakie w działalności grupy kapitałowej NTT System dokonują się od kilku lat wskutek realizacji strategii i które powinny zaowocować dalszą poprawą rentowności w kolejnych latach” – twierdzi prezes w liście do akcjonariuszy.

Prezes: co jest ważne w trudnych czasach

„Dwa lata pandemii pokazały, jak kluczowe w działalności operacyjnej są: właściwe zabezpieczenie łańcucha dostaw, umiejętność dostosowania kosztów do zmieniającego się otoczenia, zarządzanie płynnością oraz dywersyfikacja i zabezpieczenie ciągłości działania” – wylicza Tadeusz Kurek.

Co zamierza NTT w 2022 r.: marki własne, smart home, e-commerce…

W 2022 r. firma stawia na rozwój oferty marek własnych, rozwiązań inteligentnego domu i biura oraz internetowego kanału sprzedaży – zapowiada prezes. Planowane jest także dalsze rozszerzenie oferty dystrybucyjnej.

„Staramy się działać maksymalnie szeroko, wykorzystywać wszystkie okazje rynkowe” – zapewnia Tadeusz Kurek.

Liczy na kontynuację dobrej passy w tym roku. Jednocześnie wskazuje na negatywne zjawiska, z którymi przyjdzie się zmierzyć firmie i branży, jak pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja, wzrost kosztów działania, wpływ nowych regulacji, ograniczone finansowanie branży ze strony instytucji finansowych.

Branża potrzebuje finansowania

Szef NTT ocenia, że ważne dla dalszego wzrostu branży będzie zapewnienie jej dostatecznego finansowania przez instytucje finansowe i związane z tym zapewnienie odpowiedniej płynności, szczególnie przy rosnącej inflacji i stopach procentowych.