Program transformacji zakłada zwiększenie sprzedaży, rozbudowę struktur wewnętrznych oraz zwiększenie autonomii menedżerów. Zmiany w zarządzie polegają na dostosowaniu do nowego podziału kompetencji.

W składzie zarządu Hicronu znaleźli się: Michał Guzek, który będzie kierował organizacją jako CEO, odpowiedzialny za sprzedaż, Sławomir Dąbek – dyrektor operacyjny, kierujący działem realizacji usług, a także Katarzyna Sokalska – dyrektor finansowy, zarządzająca działem finansów i wsparcia.

Celem wdrożenia nowej strategii według spółki jest przede wszystkim wsparcie budowy silnej marki firmy w kraju i za granicą. Obecny zarząd sprawuje pieczę nad kluczowymi obszarami, dotychczasowi partnerzy utrzymują nadzór właścicielski, zaś nowo powołani menedżerowie transformacji zyskują daleko idącą autonomię przy realizacji celów i strategii firmy. Strategia zakłada koncentrację zarówno w obszarze sprzedaży, rynków, jak i portfolio produktów i usług. 

Jak wyjaśnia spółka, wdrożenie strategii jest wynikiem szybkiego rozwoju firmy, wzrostu zatrudnienia oraz potrzeby elastycznego reagowania na rynkowe trendy.