Zarząd wyjaśnia, że przygotowuje swój wniosek w związku ze złożeniem w warszawskim Sądzie Rejonowym wniosku o upadłość układową przez spółkę zależną Hawe Telekom. Skutkiem tego kroku jest rozwiązanie umowy ramowej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia obu spółek, zawartej z wierzycielami (Agencja Rozwoju Przemysłu i Alior Bank) w końcu października br. Stroną kontraktu był także Mediatel.

Umowę podpisano po tym, jak Agencja Rozwoju Przemysłu rozwiązała umowę pożyczki z Hawe Telekom, żądając spłaty 80 mln zł z odsetkami. Z kolei Alior domaga się od Hawe Telekom 15 mln zł z tytułu poręczenia, jakie zostało udzielone za zobowiązania Marka Falenty (były właściciel Hawe) oraz Krzysztofa Rybki (były wiceprezes). Obaj usłyszeli zarzuty w związku z aferą podsłuchową z 2014 r. Marek Falenta zdecydował się wówczas wyjść ze spółki.

Grupa Hawe oferuje usługi operatorskie na bazie infrastruktury światłowodowej, a także usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, samorządów. Spółka zależna Hawe – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe – zakończyła właśnie budowę sieci w województwie warmińsko – mazurskim.

Po 3 kwartałach 2015 r. Hawe miało 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 20,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy wzroście przychodów ze 178,3 mln zł do 300,6 mln zł.