Hawe złożyło w warszawskim Sądzie Rejonowym wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym), które ma uchronić spółkę przed upadłością. Uzasadnia wniosek potrzebą głębokiej restrukturyzacji (co ma m.in. umożliwić realizację zobowiązań) oraz zapewnieniem ochrony przed egzekucją ze strony wierzycieli.

Hawe twierdzi, że może generować dodatnie przepływy pieniężne i pokrywać zarówno bieżące koszty postępowania sanacyjnego, jak zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Jednocześnie wniosek o upadłość likwidacyjną spółki wycofał Open Finance.

Hawe złożyło wniosek o upadłość układową w grudniu w związku z rozwiązaniem umowy dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom.

Po 3 kwartałach 2015 r. Hawe miało 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 20,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy wzroście przychodów ze 178,3 mln zł do 300,6 mln zł.