Zarząd Hawe oświadczył, że podejmuje wszelkie kroki, aby przywrócić obrót akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych. Notowania zostały zawieszone z powodu braku publikacji sprawozdań finansowych za 2015 i 2016 rok. Zarząd spółki twierdzi, że za ich przygotowanie był odpowiedzialny zarządca restrukturyzacyjny.

Zarząd Hawe zadeklarował przygotowanie sprawozdań w ciągu trzech miesięcy, aby przywrócić akcje spółki na warszawski parkiet. Zanim to jednak nastąpi, akcjonariusze będą mogli skorzystać z alternatywnego rozwiązania. Prawdopodobnie jeszcze w lipcu ma być możliwe zawieranie transakcji na platformie Nova Giełda. Nie handluje się na niej bezpośrednio akcjami lecz opcjami wydawanymi za zdeponowane akcje.

„W mojej opinii przywrócenie obrotu walorami spółki w systemie transakcyjnym Nova Giełda pozwoli choć po części zaspokoić oczekiwania indywidualnych inwestorów, którzy ponownie będą mieli możliwość na dokonywanie transakcji sprzedaży i kupna” – powiedział Paweł Paluchowski, prezes zarządu Hawe.