Sejm przyjął zmiany do Polskiego Ładu, zapowiedziane w marcu i kwietniu br. Ustawą zajmie się teraz Senat. Nowe prawo ma wejść w życie 1 lipca br. Jak jednak zapowiada wiceminister finansów Artur Soboń, zmiany będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za cały 2022 r.

PIT zostanie obniżony z 17 proc. do 12 proc. Niższy próg podatkowy zostanie utrzymany na poziomie 120 tys. zł dochodu (powyżej jest 32 proc. PIT), a kwota wolna od podatku to nadal 30 tys. zł. Do likwidacji idzie ulga dla klasy średniej.

Będzie lepiej lub bez zmian aż do 170 tys. zł rocznego dochodu

Podatnicy, którzy osiągną dochód do 170 tys. zł za cały rok nie odczują negatywnych skutków zmian w porównaniu do pierwotnej wersji Polskiego Ładu. Korzyści z niższego PIT wyniosą do 4,5 tys. zł rocznie – wg inFakt.

Z nowymi stawkami wynagrodzeń na skali, podatku liniowym i ryczałcie można zapoznać się tutaj.

Wraca odliczenie składki NFZ. Nie dla wszystkich

Powróci możliwość odliczenia składki NFZ dla przedsiębiorców: na podatku liniowym limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu), na ryczałcie 50 proc. zapłaconych składek (pomniejszenie przychodu), a dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Największe korzyści z odliczeń będą na podatku liniowym – rocznie w sumie ok. 1650 zł. Na ryczałcie wyjdzie między 40 a 1030 zł, a na karcie podatkowej ok. 600 zł rocznie, czyli 50 zł miesięcznie (na skali podatkowej 0 zł, bo dla tych przedsiębiorców nie przewidziano możliwości odliczenia składki zdrowotnej).

Można zmienić formę opodatkowania. Ale nie dowolnie

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją przedsiębiorcy będą mogli przejść na skalę podatkową z ryczałtu albo podatku liniowego, jeśli uznają, że tak korzystniej rozliczą się w 2022 r. Liniowcy mogą zdecydować o zmianie po zakończeniu roku, tj. do 2 maja 2023 r. (składając PIT-36 za 2022 r.).

Przyspieszenie na ryczałcie

Przedsiębiorcy na ryczałcie mają dodatkową możliwość załatwienia sprawy jeszcze w tym roku (od 1 lipca do 22 sierpnia br.). Wówczas rozliczaliby się do końca czerwca br. ryczałtem, a w drugim półroczu według skali. Przy takim wyborze złożą za 2022 r. dwa zeznania: PIT-28 i PIT-36.

Nie ma natomiast opcji zmiany w drugą stronę, tj. wypisania się ze skali na rzecz ryczałtu albo podatku liniowego.

Jakie są haczyki?

Jeżeli przedsiębiorca na ryczałcie lub liniowym na początku 2023 r. złoży zeznanie według dotychczasowej formy, a potem jednak stwierdzi, że skala podatkowa byłaby dla niego korzystniejsza, to przepadnie mu szansa na zmianę. Nie będzie możliwości złożenia korekty. Dlatego z ostatecznym złożeniem zeznania lepiej poczekać i dokładnie przeanalizować, która opcja będzie korzystniejsza – radzi inFakt.

Trzeba pamiętać o wyborze

Przedsiębiorcy dokonujący takiej zmiany muszą też pamiętać, że pomimo tego, iż w zeznaniu za 2022 r. rozliczą się na skali podatkowej, to i tak w ustawowych terminach muszą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania w 2023 r. Złożenie PIT-36 i rozliczenie się na skali jest zatem jednorazowe i możliwe tylko dla rozliczenia za rok 2022. Nie jest to wybór formy opodatkowania na kolejne lata.

7 PIT-ów do przygotowania

Jednocześnie jeśli z jakichś przyczyn obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone 1 stycznia 2022 r. okazałyby się dla podatnika korzystniejsze, to rozliczając PIT za br. będzie mógł on się do nich zastosować.

To jednak już wyższa szkoła podatkowej jazdy. Może się okazać, że w niektórych przypadkach na skali podatkowej trzeba będzie porównywać rozliczenia dla trzech okresów: za rok 2021, przepisów z I półrocza 2022 r. i nowo przegłosowanych przepisów, które mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

W konsekwencji podatnicy dla celów porównawczych będą musieli przygotować 7 zeznań PIT-36 lub PIT-37 i jedno PIT-36L lub PIT-28. Siedem z uwagi, że będą trzy stany prawne, a jednocześnie w ramach tych trzech stanów można rozliczać się indywidualnie lub z małżonkiem. Jeżeli podatnik jest obecnie na podatku liniowym, to jeszcze będzie mógł porównać powyższe z PIT-36L – wyjaśnia inFakt.

Inne zmiany wprowadzone nowelizacją Polskiego Ładu:

  • Preferencyjne rozliczenie dla samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (a samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami – 60 tys. zł).
  • Zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica (dzięki temu dziecko skorzysta z kwoty wolnej).
  • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane od 15 lutego do 30 kwietnia.
  • Fakultatywny wzór PIT-2, który będzie zawierać oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
  • Brak składki zdrowotnej od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.
  • Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie trzech płatników i rozliczania jej np. przy umowach zlecenia.
  • Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.
  • Ulga na zabytki wyłącznie na renowację, konserwację i remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.