Wydaje się, że obawa spowolnienia rośnie w polskich firmach IT. Prognoza zatrudnienia netto w sektorze na I kw. 2023 r. wyniosła zaledwie +3 proc. – według badania ManpowerGroup. Jest to różnica pomiędzy odsetkiem ankietowanych pracodawców, którzy w pierwszych trzech miesiącach br. zamierzają poszukiwać nowych ludzi do pracy, a tymi, którzy planują redukcje.

Wynik +3 proc. oznacza niewielki wzrost zatrudnienia, tym niemniej wskazuje, że branża IT odnotowała gwałtowny spadek w porównaniu rocznym. Prognoza zatrudnienia zmniejszyła się aż o 41 pkt proc. rok do roku, a wobec IV kw. 2022 r. o 4 pkt.

Wskaźnik dla sektora IT jest natomiast i tak lepszy, niż dla całej gospodarki. Dla 8 analizowanych branż prognoza netto zatrudnienia dla Polski na I kw. 2023 roku to -2 proc. Otóż średnio ok. 24 proc. polskich pracodawców chce rekrutować, zwolnienia zapowiada jedna czwarta firm, a 48 proc. prognozuje pozostawienie zatrudnienia na niezmienionym poziomie.

Dla całego kraju wynik -2 proc. oznacza spadek o 25 punktów proc. r/r. Czyli rok temu kandydaci mogli liczyć na więcej ofert. Zdaniem ekspertów w I kw. 2023 r. można spodziewać się ograniczenia rekrutacji niemal we wszystkich branżach.

Fachowcy nie mają jednak powodu do obaw. W związku z dużym niedoborem talentów w wielu obszarach firmy wciąż będą zabiegać o wykwalifikowanych specjalistów – oceniają specjaliści ManpowerGroup.