Główny Urząd Statystyczny modernizuje swoje centrum danych. Na początku listopada rozstrzygnął przetarg na dostawę oprogramowania systemowego, narzędziowego i bazodanowego dla data center. Postępowanie ogłoszono we wrześniu br.

Oferty złożyli: APN Promise z ceną 8,299 mln zł brutto oraz Integrated Solutions – 8,323 mln zł. GUS gotów był wydać 9,658 mln zł.

Zamówienie obejmowało m.in. serwerowy system operacyjny, licencje na uzyskanie dostępu do serwerowego systemu operacyjnego dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji dla użytkowników korzystających z wielu urządzeń, system bazodanowy, management pack do monitorowania środowiska wirtualnego.

Środowisko serwerowe data center GUS-u działa obecnie pod systemami Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012 R2, które są platformą dla różnych komponentów infrastruktury.

Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze oferty, 30 proc. – zapewnienie wsparcia dla dostarczonego oprogramowania, 10 proc. – organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów dla administratorów.

APN Promise zdobył 100 pkt, a Integrated Solutions – 99,83 pkt.

27 mln zł na infrastrukturę centrum danych GUS

Wcześniej w przetargu na dostawę infrastruktury sprzętowo-systemowej do centrum danych GUS konkurencji nie miał T-Systems. Jego ofertę o wartości 27,035 mln zł wybrano na początku października w postępowaniu, w którym urząd przygotował dla zwycięzcy blisko 27,6 mln zł. Dostawa obejmuje 33 serwery (3 typy: 2 procesory po 20 rdzeni, 2 procesory po 16 rdzeni, 2 procesory po 8 rdzeni), infrastrukturę serwerowo – sieciową, macierz dyskową (minimum 190 TiB), urządzenie do backupu dyskowego z deduplikacją, szafy rack.

Były to kolejne przetargi, dotyczące centrum danych GUS.