Główny Urząd Statystyczny wybrał ofertę S&T Poland wartości 6,34 mln zł w przetargu na rozbudowę infrastruktury sieci LAN w centrum przetwarzania danych GUS. Urząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 6,5 mln zł. Nie było konkurencyjnych ofert.

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę urządzeń wraz z licencjami, sprzętów i okablowania do rozbudowy infrastruktury sieci LAN, wdrożenie i szkolenia dla administratorów.

Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze oferty, 20 proc. – okres bezpłatnej dodatkowej gwarancji, 20 proc. – model realizacji licencji.

SAN za prawie 2 mln zł

W innym przetargu związanym z modernizacją data center GUS – na rozbudowę infrastruktury sieci SAN – wybrano ofertę konsorcjum T-Systems Polska i Allclouds wartą 1,98 mln zł brutto. GUS zamierzał sfinansować zamówienie za maksymalnie 2,75 mln zł. Konsorcjum z integratorem należącym do T-Mobile jako liderem złożyło jedyną ofertę.

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń – przełączników Fibre Channel o przepustowości minimum 32 Gbs – dwóch 96 portowych oraz dwóch 48 portowych, wdrożenie (z analizą środowiska SAN i koncepcją utworzenia nowej infrastruktury, rekonfiguracją) oraz szkolenia.

Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze oferty. Kolejne kryteria to czas bezpłatnej dodatkowej gwarancji (20 proc.), bezpłatne warsztaty (15 proc.), dostawa urządzeń poza godzinami szczytu (5 proc.).

 

0,6 mln zł na UPS-y

Ostatnio GUS rozstrzygnął także m.in. przetarg na budowę rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej i centralnych UPS-ów w centrali urzędu w Warszawie.

Wybrano ofertę Fast Group za 601,5 tys. zł brutto. GUS gotów był przeznaczyć na realizację zamówienia 635,1 tys. zł.