Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) tworzy platformę internetową, która umożliwi mieszkańcom i firmom wykonywanie samodzielnych analiz oraz wizualizacji danych o budynkach i działkach. Nowa platforma do analizy danych 3D będzie funkcjonować w ramach Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP).

Każdy użytkownik będzie mógł samodzielnie wykonać podstawowe analizy przestrzenne, w tym analizy na danych 3D. Bardziej skomplikowane operacje można będzie zlecać. Możliwe będzie robienie analiz niezbędnych do realizacji inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej czy ochrony środowiska.

 –Projekt Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej polega na dostarczeniu obywatelom, przedsiębiorcom i w szczególności administracji publicznej nowoczesnych usług związanych z możliwością analiz przestrzennych, z użyciem danych przestrzennych pochodzących z państwowego zasobu, ale również danych, które są w posiadaniu poszczególnych interesariuszy – mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Marek Szulc, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej jest jednym z trzech projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oprócz tego powstaje jeszcze krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) oraz Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. O zainteresowaniu dostępem do danych przestrzennych świadczyć może fakt, że obecnie usługi geoportalowe GUGiK mają około 45 tys. użytkowników dziennie.

Źródło: Newseria.pl