W 2020 roku wszystkie spółki należące do Grupy Euvic uzyskały sumaryczne przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 726 mln zł (w porównaniu do ponad 597 mln zł w 2019 roku). Ich łączny zysk netto osiągnął poziom 52,7 mln zł, czyli o 126 proc. wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei zysk EBITDA wzrósł z 47,1 mln zł w 2019 do 63,9 mln zł na koniec 2020. Prognozy na 2021 rok zakładają dalsze wzrosty. W perspektywie kolejnych lat wygenerują one roczne przychody łącznie na poziomie 1 mld zł.

Grupa Euvic istnieje na polskim rynku od 2005 roku, stale zwiększając zakres świadczonych usług oraz skalę działania. Obecnie rozwija się realizując strategię Integratora 2.0. Jest oparta na pięciu komplementarnych filarach biznesowych. Są to: Software Development, Body/Team Leasing, Infrastruktura IT, Innowacje i Performance (wcześniej Digital). Każdy z segmentów oferuje inne, uzupełniające się usługi. Tym samym zapewnia Grupie działanie w modelu biznesowym bazującym na podejściu 360° i wsparcie każdego etapu cyfrowej transformacji.

Wyniki finansowe, które wypracowujemy jako Grupa utwierdzają mnie w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju. Chcemy utrzymać szybkie tempo wzrostu i sprawnie odpowiadać na rosnące wyzwania i potrzeby biznesu. Na tym etapie nie działamy już tylko jako software house. Nasi klienci mogą realizować z nami projekty IT o różnym stopniu złożoności. Sięgamy po nowe dla nas obszary biznesowe, wykorzystujemy szanse i sami kreujemy nowe możliwości. Od tego roku jesteśmy gotowi wspierać działania naszych klientów nie tylko w zakresie rozwoju oprogramowania czy infrastruktury IT. Również w ramach digital marketingu i marketing technologies – mówi Wojciech Wolny, prezes zarządu i założyciel Grupy Euvic. Dodaje, że Grupa nadal pracuje nad rozwojem oferty. Szczególnie w obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju działalności i sukcesu naszych obecnych i przyszłych klientów.

Intensywne działania w ramach polityki akwizycji

W 2020 roku, w wyniku transakcji z Edge One Solutions, Grupa Euvic rozszerzyła działalność w ramach filaru Body/Team Leasing, oferując swoim klientom outsourcing kompetencji pojedynczych specjalistów IT lub całych zespołów projektowych. Równolegle doszło do przejęcia należącego wówczas do Edge One Solutions akceleratora eduLAB. W efekcie w Grupie Euvic powstał filar Innowacje. Jego główny obszar działalności to inwestycje w startupy na wczesnym etapie rozwoju i rozwój technologicznych rozwiązań dla edukacji.

Kolejną serię rozpoczęła transakcja, w wyniku której do Grupy Euvic dołączyła krakowska spółka Aden. Zajmuje się rozwojem oprogramowania, aplikacji bazodanowych i rozwiązań embedded.

Wejściem w nową przestrzeń biznesową było z kolei przejęcie grupy reklamowo-martechowej ClickAd oraz objęcie udziałów w agencji digital FFW Communication. To pozwoliło na stworzenie i rozwój filaru Performance.

W maju Euvic przejął Sirocco Mobile. Przejęcie stanowi znaczące wzmocnienie kompetencji filaru Software Development w obszarze rozwoju systemów biznesowych i rozwiązań mobilnych.

Transakcją strategiczną i największą w tej serii jest przejęcie pakietu kontrolnego eoNetworks. To spółka notowana na NewConnect, która wspólnie z Euvic IT S.A. będzie współtworzyła jedną z najsilniejszych ofert na rynku w obszarze wsparcia i infrastruktury IT.

Ambitne plany na kolejne lata

Plany Grupy na lata 2021 – 2024, oprócz osiągnięcia 1 mld zł przychodu, zakładają dalszy rozwój w ramach strategii Integratora 2.0. Wiążę się to z dalszą aktywnością akwizycyjną, w tym także z przejęciami podmiotów zagranicznych. Dzięki temu oferta będzie jeszcze bardziej zróżnicowana i dopasowana do właściwych danemu rynkowi potrzeb klientów.

Nasza strategia rozwoju przynosi zakładane efekty – klienci nie muszą już szukać kilku partnerów w cyfrowej transformacji. Współpracując z Grupą Euvic, mają dostęp do kompleksowej oferty szeroko pojętego IT. Dynamicznie zmieniający się rynek i postęp technologiczny wymagają od nas stałego przyglądania się trendom w tym obszarze i zwinnego dostosowywania oferty. Jeśli nie możemy zapewnić klientom pewnych usług, wiemy, gdzie szukać partnerów, którzy nas w tym wesprą – mówi Wojciech Wolny.

Grupa Euvic chce wzmacniać się na arenie międzynarodowej i planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, regionie DACH oraz krajach nordyckich – szczególnie w Szwecji. Pozwoli to na poszerzenie portfolio klientów, a także realizację nowych, innowacyjnych projektów.

Nasze plany zakładające ekspansję zagraniczną i potencjalną współpracę z najlepszymi graczami nie tylko w Polsce, ale i na świecie pozwalają nam budować naszą przewagę w dużo szerszej perspektywie – zakładają transfer wiedzy i doświadczenia między tymi podmiotami, a tym samym wzmacnianie naszego potencjału i wartości Grupy na rynku. Ma to dla nas wyjątkowo duże znaczenie. W planach na najbliższy czas mamy bowiem debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – komentuje Wojciech Wolny.