Grupa AB uplasowała nową emisję czteroletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł przy marży 2,5 proc. ponad sześciomiesięczny wskaźnik WIBOR. Emisję przeprowadził Bank Pekao S.A.

Wyemitowanych zostało 3 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AB06 (ABE0726) o wartości nominalnej 10 tys. zł, każda z terminem wykupu przypadającym na 14 lipca 2026 roku. Papiery te zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy, a ich oprocentowanie to WIBOR 6M plus 250 punktów bazowych.

Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB podkreślił w komentarzu, że transformacja cyfrowa przyspiesza, a Europa ma świadomość, że bez rewolucji cyfrowej w gospodarce nie utrzyma konkurencyjności wobec USA i Chin. Jednocześnie rodzi to wielkie wyzwania dla branży IT, które Grupa AB adresuje, również poprzez zamkniętą emisję obligacji.

– Ostatnie dwa lata pokazały, że obsłużenie skokowo wyższego popytu zdecydowanie wymaga wcześniejszego przygotowania i przeprowadzenia dużych inwestycji, które my jako dystrybutor w odpowiednim czasie zaimplementowaliśmy i będziemy konsekwentnie prowadzić również w przyszłości. Myślimy i działamy długoterminowo z ostrożnością wpisaną w kulturę organizacyjną, dzięki czemu zwiększamy udziały rynkowe bez względu na uwarunkowania zewnętrzne – powiedział Przybyło.

Obecnie, poza nową serią AB06, aktywna jest seria obligacji AB04 (ABE1023) o wartości nominalnej 80 mln zł. W czerwcu br. AB – zgodnie z terminem zapadalności – wykupiła 75 mln zł obligacji serii AB03 (ABE0622).

Grupa AB w ostatnich czterech kwartałach (okres kwiecień 2021 – marzec 2022) zbliżyła się do 14 mld zł sprzedaży i przekroczyła 220 mln zł wyniku EBITDA. W samym pierwszym kwartale 2022 roku Grupa AB zanotowała ponad 3,3 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 11,5 proc. rdr oraz 45 proc. wobec analogicznego okresu roku 2020. Dzięki stabilności marż na bazie umów dystrybucyjnych, tradycyjnym skupieniu na rynku CEE (Polska, Czechy, Słowacja, ale bez obecności na Wschodzie), korzystnej strukturze sprzedaży i największej efektywności operacyjnej w branży (wskaźnik SG&A) wynik EBITDA Grupy AB w I kw. 2022 r. wzrósł o 26 proc. rdr, do 51 mln zł, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż przed dwoma laty. Pozwoliło to wypracować 30,7 mln zł kwartalnego zysku netto, odzwierciedlającego 21 proc. wzrostu rok do roku oraz 153 proc. zwyżki wobec I kw. 2020 roku. Na koniec marca 2022 roku wartość kapitałów własnych Grupy AB przekroczyła 1,1 mld zł.