W Lublinie zatrzymano Małgorzatę O., która pełniła fukcję starszego specjalisty ds. prawa zamówień publicznych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma zarzut przyjęcia 50 tys. zł łapówki.

Jak twierdzi zamojska prokuratura, Małgorzata O. od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. weryfikując prawidłowość rozliczenia przez jednego z zamojskich przedsiębiorców projektu unijnego „Wdrożenie nowego modelu dystrybucji produktów meblowych dzięki uruchomieniu innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą Wirtualne Salony”, stwierdziła nieprawidłowości. Skutkiem mogła być korekta finansowa w wysokości od 150 tys. zł do 750 tys. zł na niekorzyść beneficjenta.

50 tys. zł łapówki w kawiarni

Urzędniczka zaoferowała „pomoc”. W zamian za 50 tys. zł łapówki zgodziła się na minimalną korektę w projekcie. Do poufnego spotkania z zamojskim przedsiębiorcą doszło w kwietniu 2018 r. w warszawskiej kawiarni, gdzie podejrzana zainkasowała gotówkę – tak tę historię relacjonuje prokuratura.

Kobieta ma zarzuty uzależnienia wykonania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowej. Nie przyznała się do popełnienia tego czynu. Prokurator domaga się dla niej 3 miesięcy aresztu.

Urzędniczka NIK

Małgorzata O. od sierpnia 2018 r. jest zatrudniona w Departamencie Ochrony Środowiska NIK. Jest również członkiem Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI).

Projekt „Wirtualne Salony”
Projekt obejmował zakup infrastruktury systemu sprzedażowego, oprogramowania sieciowego, sprzętu komputerowego, wartości niematerialnych i prawnych oraz wdrożenie usługi sieciowej typu B2B.
W wyniku realizacji projektu zamojski przedsiębiorca uzyskiwał możliwość „oferowania na rynku nowatorskiego produktu w formie usługi sieciowej typu B2B pod wspólną marką Wirtualne Salony”, która miała być finalnym efektem projektu, wraz z budową infrastruktura systemu sprzedażowego. Miało powstać 22 nowe etaty.
Wartość projektu to blisko 13 mln zł. W tym dofinansowanie PARP to blisko 8,86 mln zł.