Amerykański producent półprzewodników GlobalFoundries zarzuca IBM naruszenie tajemnic handlowych firmy. Złożył w tej sprawie pozew w nowojorskim sądzie. Utrzymuje, że Big Blue bezprawnie udostępnił jego własność intelektualną swoim partnerom – innym producentom czipów, takim jak Intel i japoński koncern Rapidus.

Ujawniając cudze tajemnice IBM pozyskał setki milionów dolarów przychodów z licencji i inne korzyści – utrzymuje GlobalFoundries. Zarzuca mu również, że rekrutuje specjalistów w zakładzie produkcyjnym firmy (Albany NanoTech Complex), skąd pochodzą technologie, z jakich zdaniem dostawcy czipów bez zezwolenia korzysta IBM.

Producent czipów domaga się od IBM odszkodowania, zasądzenia zakazu dalszego bezprawnego wykorzystywania tajemnic handlowych firmy, jak też pozyskiwania fachowców w jego zakładzie.

IBM w 2014 r. zbył GlobalFoundries swój biznes czipów. Nabywca pozyskał „jedyne i wyłączne prawo do licencjonowania i ujawniania tej technologii”. Ze swej strony GlobalFoundries zobowiązał się dostarczać półprzewodniki IBM przez 10 lat (wytwarzane w procesach 10, 14 i 22 nm). Dodatkowo w ramach kontraktu Big Blue wypłacił mu 1,5 mld dol. na rozwój produkcji.

IBM uznaje roszczenia GlobalFoundries za bezpodstawne. Zarzuca producentowi półprzewodników, iż wykorzystał przekazane 1,5 mld dol. niezgodnie z przeznaczeniem, a ponadto nie dostarczył obiecanych czipów. Mówi o „oszustwie i naruszeniu umowy”. Szkody z tego tytułu wycenia na 2,5 mld dol. IBM pozew w tej sprawie przeciwko GlobalFoundries złożył w 2021 r. Postępowanie jest w toku.

GlobalFoundries inwestuje w Europie. Poinformował w ub.r., iż wspólnie z STMicroelectronics buduje za 5,7 mld euro fabrykę półprzewodników w Francji. Pierwsze czipy z nowego zakładu mają być gotowe w końcu 2023 r.