Tylko 38 proc. przedsiębiorstw rozpoczęło przygotowania do RODO, a 13 proc. deklaruje, że zajmie się tym w I kw. br.  – według badania Kantar Public dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z grudnia ub.r. Jedynie 19 proc. firm wie, od kiedy dokładnie zacznie obowiązywać RODO (25 maja br.), 24 proc. nie potrafi wskazać nawet miesiąca. Tylko 31 proc. zna powody wprowadzenia nowych regulacji.

Im mniejsza firma, tym mniejsza świadomość zmian. Spośród firm mikro (do 9 pracowników) 28 proc. rozpoczęło przygotowania do RODO.

W sumie 72 proc. ankietowanych deklaruje, że zna zakres zmian niezbędnych do dostosowania się do RODO.
Jednak okazuje się, że największe braki wiedzy dotyczą nowych obowiązków – ponad połowa przedsiębiorców twierdzi, że słyszała o każdym z nich, ale najczęściej nie rozumie ich do końca i nie wie, jak je wdrażać.

Np. obowiązek zgłaszania w ciągu 72 godz. przypadków naruszeń ochrony danych zna 68 proc. pytanych, ale jak dokonać zgłoszenia wie 41 proc. Np. 49 proc. zdaje sobie sprawę, na czym polega wymóg wyznaczenia inspektora danych osobowych.

Najtrudniej przedsiębiorcom zrozumieć kwestię profilowania: 41 proc. nie ma pojęcia, ze są wymagania w tym zakresie, a 37 proc. nie wie, jak je stosować.

Mikro firmy mają największy problem z oceną skutków ryzyka dla ochrony danych wg RODO – 51 proc. o tym nie słyszało. Nie rozumieją kwestii zapewnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania usług czy aplikacji.

.