Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie otrzymała system dostępowy do swojej platformy obrotu UTP (Universal Trading Platform). Wdrożenia dokonała firma Asseco Poland.

Nowe rozwiązanie do obsługi handlu instrumentami finansowymi spełnia wymogi obowiązującej dyrektywy unijnej MIFID II. Daje inwestorom dostęp do rynków GPW oraz pełną kontrolę transakcji.

Od początku 2018 roku, klienci GPW zyskali dostęp do bieżącej informacji rynkowej, zarządzania zleceniami i poziomem ryzyka biura maklerskiego” – powiedział Dariusz Kułakowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

System będzie dostępny w postaci dedykowanej aplikacji pod nazwą TradeApp oraz w wersji internetowej jako WebTradeApp.