Rada Giełdy Papierów Wartościowych dopuściła do obrotu giełdowego akcje serii A, B, C, i E wrocławskiej firmy Getin Service Provider. Rada Giełdy dopuściła do obrotu 100 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii A, 5,9 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C i 5,3 mln praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Poza publiczną ofertą znalazły się imienne akcje serii D, kierowane do kadry zarządzającej spółki, które nie będą zamienione na akcje na okaziciela przez okres dwóch lat od daty zarejestrowania przez sąd.