Fundusz nabył 145,5 tys. akcji dystrybutora w dniu 19 lipca. Według wyceny giełdowej z dnia 27 lipca, kiedy poinformowano o transakcji, cały zakupiony pakiet jest wart ok. 2,7 mln zł. Łącznie Generali OFE ma w portfelu 875,5 tys. papierów Actionu, które stanowią 5,34 proc. kapitału zakładowego. Na WZA fundusz ma 5,34 proc. ogólnej liczby głosów. 

Generali OFE to drugi, obok Aviva Investors, znaczący udziałowiec instytucjonalny Actionu.