Sescom wygasił swoją spółkę zależną Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu. Została ona wykreślona z austriackiego rejestru przedsiębiorców w związku z zakończonym postępowaniem likwidacyjnym.

Działalność zamkniętej firmy wcześniej przeniesiono do innej spółki zależnej – Sescom GmbH z siedzibą w Berlinie. Zarząd wyjaśnia, iż celem reorganizacji było zoptymalizowanie kosztów w grupie kapitałowej i poprawa efektywności zarządzania jednostkami zależnymi.

W ramach zmian w grupie w zeszłym roku zdecydowano o połączeniu z Sescom SA spółek zależnych w kraju: FIXFM, Sestore i SDC.

Sescom w końcu kwietnia br. zapowiedział przegląd opcji strategicznych. Jest otwarty na pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego.

W IV kw. 2022 r. (I kw. finansowy) przychody Grupy Sescom wyniosły 46,7 mln zł, a zysk netto 1 mln zł.