Poprzednia prognoza Gartnera, z I kw. 2011 r., zakładała 5,6-procentowy wzrost. Poprawa nastrojów wiąże się z mniejszymi niż się wydawało skutkami trzęsienia ziemi w Japonii. Nieco lepiej na rynku IT, w porównaniu do przewidywań sprzed kilku miesięcy, powinno być w II poł. br. i w roku 2012. 

Firma badawcza przewiduje, że w 2011 r. najbardziej zwiększy się sprzedaż sprzętu –  o 11,7 proc. (do sumy 419 mld dol.) i oprogramowania (o 9,5 proc.), a przychody z usług – o 6,6 proc. Podobny wynik (6,9 proc. na plusie) prognozowany jest dla segmentu telekomunikacyjnego, który według Gartnera wartościowo stanowi 58 proc. światowego rynku IT, wycenionego w 2011 r. łącznie na 3,67 bln dol.

W opinii analityków Gartnera będzie rosło zapotrzebowanie na usługi w chmurze – przychody w tym segmencie powinny zwiększać się 4 razy szybciej niż na całym rynku IT (choć trzeba pamiętać, że na razie mają 2 proc. udziału w rynku). Wartość sprzedaży rozwiązań cloud wyceniono w 2011 r. na 89 mld dol., w 2015 r. ma być już 177 mld dol. Firmy powinny więcej wydawać na usługi SaaS – obecnie mają one 10 proc. udziału w segmencie oprogramowania dla biznesu, w 2015 r. osiągną 15 proc.