Do sprzedaży doszło 10 sierpnia br. Zarząd poinformował o transakcjach 18 sierpnia br. Fundusz Pioneer Pekao Investment Management zbył ponad 89 tys. walorów spółki, zmniejszając zaangażowanie z 5,07 proc. kapitału do 4,96 proc. Tego samego dnia portfele akcji Asseco odchudziły cztery inne fundusze inwestycyjne Pioneera oraz Otwarty Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Telekomunikacji Polskiej, sprzedając kolejną pulę ponad 89 tys. walorów. Ich udziały spadły łącznie z 5,02 proc. do 4,9 proc. Wartość prawie 180 tys. sprzedanych akcji według ceny z 10 sierpnia br. wyniosła w sumie ponad 10 mln zł.
W dniu 17 sierpnia na koniec sesji na GPW za 1 akcję spółki płacono 56,20 zł. W I kw. 2010 r. zysk netto Asseco wyniósł blisko 109,5 mln zł, o 26 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody Asseco w porównaniu z I kw. 2009 r. zwiększyły się o 19 proc. do 291 mln zł.