Środki będą przyznawane z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Budżet konkursu to 106 mln zł. Wnioski można składać od 18 lipca. O wsparcie mogą starać się firmy, które pozyskały prywatny kapitał inwestycyjny np. od anioła biznesu albo funduszu venture. Wysokość pożyczki wynosi od 200 tys. zł do 2 mln zł, ale nie może ona przewyższać wartości zainwestowanego kapitału. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz akt notarialny ze zgodą na dobrowolne poddanie się egzekucji.

Oprocentowanie wynosi 5 proc. rocznie. Pożyczka jest udzielana na maksymalnie 8 lat dla firm w fazie startu oraz 6 lat, gdy spółkę zarejestrowano nie wcześniej niż 55 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W poprzedniej perspektywie finansowej (2007 – 2013) Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji działał w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Zasilił prawie 60 firm kwotą ponad 96 mln zł.

Więcej informacji na http://poig.parp.gov.pl oraz pod adresem e-mail: info@parp.gov.pl.