Transakcję zawarto w końcu grudnia. Aviva Investors kupił 100,2 tys. akcji o wartości rynkowej ponad 1,67 mln zł (według wyceny z 10 stycznia). Dzięki temu fundusz ma już ponad 5 proc. udziału w Actionie (828,5  tys. akcji). Wcześniej miał 4,44 proc. kapitału.