Fujitsu Siemens Computers wstąpiła do Stowarzyszenia Producentów Sieci Pamięci Masowej (SNIA – Storage Networking Industry Association) jako członek europejskiego oddziału SNIA (SNIA Europe) z przysługującym prawem głosu. Jako członek stowarzyszenia SNIA, Fujitsu Siemens Computers wejdzie w skład zespołów technicznych SNIA i weźmie udział w działaniach mających na celu poszerzenie rynku pamięci masowej i podwyższenie jakości oferowanych na nim produktów.