Dostęp do szkoleń i certyfikacji, nowy mechanizm nagradzania partnerów oraz wsparcie w zakresie sprzedaży i marketingu przewiduje Imaging Channel Program wprowadzony przez PFU – spółkę Fujitsu oferującą skanery dokumentowe. Dzięki nowemu programowi certyfikacji partnerzy mają uzyskać wiedzę ekspercką zarówno o skanerach Fujitsu, jak i trendach rynkowych w zakresie pracy grupowej, zarządzania dokumentami, rozwiązań mobilnych i chmurowych.

Imaging Channel Program obejmuje szkolenie, certyfikaty, wsparcie i uczestnictwo w programie Imaging Rewards, w ramach którego partnerzy mogą otrzymać różne nagrody. Punkty są przyznawane za sprzedaż skanerów i usług Fujitsu, uzyskane certyfikaty, udział w wydarzeniach i promocjach producenta, a także polecanie współpracownikom i partnerom przystąpienia do programu.