‚W przypadku sieci handlowych podatek będzie obliczany, pobierany i wpłacany przez franczyzodawców. Gdy w skład sieci handlowej wchodzi kilku franczyzodawców, podatek będzie obliczany, pobierany i wpłacany przez właściciela marki handlowej, a w przypadku współuprawnionych do marki – przez wszystkich współuprawnionych proporcjonalnie do posiadanego udziału w marce handlowej’ – poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

Według ujawnionego na początku tygodnia projektu ustawy, wprowadzającej tzw. podatek od marketów, podstawowa stawka wyniesie 0,7 proc. od obrotu do 300 mln zł miesięcznie oraz 1,3 proc. od nadwyżki ponad 300 mln zł. Handel w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy zostanie objęty stawką 1,9 proc.

Małe sklepy nie zapłacą daniny – w projekcie kwota obrotu wolna od podatku to 1,5 mln zł netto miesięcznie.

Podatkiem obrotowym od handlu mają być objęci wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną, w tym sklepy internetowe. Projekt nie wyjaśnia, jak w przypadku sprzedaży online będzie definiowany moment naliczenia podatku (np. zawarcie umowy, wystawienie faktury), co ma znaczenie w związku z wyższą stawką obowiązującą w weekendy i święta. Nie wiadomo także, jakie będą reguły dotyczące sprzedaży ratalnej.