FortiPartner Program (FPP) obejmuje cztery poziomy partnerstwa: złoty, srebrny, brązowy i specjalny dla MSSP (Managed Security Service Providers). Od czerwca partnerzy złoci i srebrni mogą otrzymać dodatkowy tytuł wraz z kolejnymi korzyściami. Producent wprowadza cztery nowe poziomy współpracy: Specjalista FortiMail, Specjalista  FortiWeb, Ekspert Technologiczny Fortinet oraz Partnerstwo FortiDB.

Firmom, które zdobędą tytuł Specjalisty FortiMail lub Specjalisty FortiWeb, przysługują najwyższe rabaty przy zakupie produktów FortiMail i FortiWeb. Partnerzy otrzymają jako pierwsi informację o firmie, która jest zainteresowana wdrożeniem rozwiązań Fortinetu, będą mogli również korzystać z programów marketingowych i kampanii promocyjnych FortiMail i FortiWeb, a także umieszczać logo Specjalisty FortiMail lub FortiWeb w swoich materiałach firmowych.

Ekspert Technologiczny Fortinet jest najwyższym poziomem specjalizacji przeznaczonym dla certyfikowanych złotych i srebrnych partnerów, którzy mają już kwalifikacje Specjalisty FortiMail oraz Specjalisty FortiWeb. Eksperci będą otrzymywać wysokie upusty na wszystkie produkty Fortinetu oraz uzyskają rekomendację najlepszego partnera. 

Program partnerstwa FortiDB jest adresowany do MSSP, integratorów systemów oferujących usługi ochrony baz danych lub audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Rekrutacja do programu w ramach specjalizacji technologicznych rozpocznie się w czerwcu br.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.fortinet.com/partners/.